Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρακευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 16:30