Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 17 Ιουνίου 2016 και ώρα 15:00