Δημοτικές Κοινότητες και Οικισμοί

Ο Δήμος Αργιθέας διαιρείται σε 3 «δημοτικές ενότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στους 2 συγχωνευθέντες δήμους και την κοινότητα. Κάθε δημοτική ενότητα διαιρείται σε «κοινότητες», οι οποίες αντιστοιχούν στα διαμερίσματα των καταργηθέντων ΟΤΑ. Οι σημερινές τοπικές κοινότητες του Δήμου, ήταν αυτόνομες κοινότητες και δήμοι πριν την εφαρμογή του προγράμματος Καποδίστρια.

Πιο συγκεκριμένα :

Αργιθέας

Η δημοτική ενότητα Αργιθέας από την οποία αποτελούνταν ο δήμος πριν την επέκτασή του, βρίσκεται στην νότια πλευρά της Πίνδου, και συνορεύει με τους Νομούς Άρτας και Τρικάλων. Καταλαμβάνει έκταση 150.377 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 2.627 κατοίκους.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

Κοινότητα Ανθηρού

 • το Ανθηρό
 • οι Άγιοι Απόστολοι
 • ο Κούκκος
 • το Κριτσάριον
 • το Λαγκάδι
 • η Μεταμόρφωσις
 • η Ποταμιά
 • η Σπηλιά
Κοινότητα Αργιθέας

 • η Αργιθέα
 • τα Παλιόρογκα
Κοινότητα Ελληνικών

 • τα Ελληνικά
 • τα Βαρκά
 • η Φτέρη
Κοινότητα Θερινού

 • το Θερινό
 • η Λεύκα
 • ο Ξηρόκαμπος
Κοινότητα Καλής Κώμης

 • η Καλή Κώμη
 • η Γραβιά
 • το Περιβόλι
Κοινότητα Καρυάς

 • η Καρυά
 • το Παλαιοχωράκι
 • η Πτελέα
 • τα Ρόγκια
Κοινότητα Μεσοβουνίου

 • το Μεσοβούνι
 • το Ζερβό
Κοινότητα Πετρωτού

 • το Πετρωτό
 • ο Παλαιόδενδρος
 • η Συκέα
 • το Τρίλοφο

Αχελώου

Η δημοτική ενότητα (πρώην δήμος) Αχελώου βρίσκεται στην νότια πλευρά της Πίνδου, και συνορεύει με τους Νομούς Άρτας και Ευρυτανίας. Καταλαμβάνει έκταση 87.430 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 1.690 κατοίκους.

Ο πρώην δήμος λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα το χωριό Βραγκιανά

Περιλαμβάνει τις παρακάτω τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

Κοινότητα Βραγκιανών

 • τα Βραγκιανά
 • τα Γριμπιανά
 • ο Δένδρος
 • τα Νεοχώρια
 • οι Νούλες
 • τα Ξεράκια
 • τα Πλάγια
 • τα Ρόγκια
Κοινότητα Αργυρίου

 • το Αργύρι
 • ο Μακρύκαμπος
 • η Μεγάλη Πέτρα
Κοινότητα Καταφυλλίου

 • τα Κελλάρια
 • το Αρδάνοβο
 • το Καταφύλλι
 • η Πράβα
 • η Συκιά
 • ο Ταξιάρχης
Κοινότητα Μαράθου

 • ο Μάραθος
 • ο Μάραθος Β’
 • το Μελάνυδρο

Ανατολικής Αργιθέας

Η δημοτική ενότητα (πρώην κοινότητα) Ανατολικής Αργιθέας βρίσκεται στα δυτικά του νομού Καρδίτσας. Καταλαμβάνει έκταση 135.070 στρέμματα και έχει συνολικό πληθυσμό 1.767 κατοίκους.

Η πρώην κοινότητα λειτούργησε από το 1999 έως το 2010 με έδρα το χωριό Πετρίλο.

Περιλαμβάνει τις παρακάτω τοπικές κοινότητες και οικισμούς:

Κοινότητα Πετρίλου

 • τα Λιβάδια
 • τα Καμπουρέικα ή Πολύδροσο
 • τα Αργυραίικα
 • ο Μάγειρος ή Πετρίλο
 • η Κρανιά ή Χάρις
 • οι Βασιλάδες
 • το Χαλκιόπουλο
 • ο Ρώσσης
Κοινότητα Βλασίου – το Βλάσι
Κοινότητα Δροσάτου – το Δροσάτο
Κοινότητα Κουμπουριανών

 • τα Κουμπουριανά
 • η Δάφνη
 • η Κρανιά
 • η Μονή Σπηλιάς
 • ο Σταυρός
Κοινότητα Λεοντίτου – το Λεοντίτο
Κοινότητα Πετροχωρίου – το Πετροχώρι
Κοινότητα Στεφανιάδος

 • η Στεφανιάς
 • το Αετοχώρι
 • ο Μάραθος Γ’
 • η Ρωμιά
Κοινότητα Φουντωτού

 • το Παλαιοχώρι
 • τα Μαντζιουραίϊκα
 • το Φουντωτό