Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 24-02-2017 και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 24-2-2017 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 14:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

                                                           

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  24-2-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.      733  / 20-2-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 2η Τροποποίηση πρ/σμού  του Δήμου οικονομικού  έτους 2017-  τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Θέμα:  2ο

Εισήγηση για αποδοχή και κατανομή πίστωσης 6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών  έτους 2017 ( Α΄ Κατανομή).

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων 

 Β /  2016  που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2016.

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης:  α) Άνοιγμα λογαριασμού όψεως στην Τράπεζα Πειραιώς & β). Εγκατάσταση ROS από την Τράπεζα Πειραιώς

Θέμα:  5ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για  σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης  Δ΄   τριμήνου 2016  για την εκτέλεση του πρ/σμού οικον. έτους 2016.

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Αρκούδα

Στυλιανή

2

Ζιώγας

Παναγιώτης

3.

Κατσιάνης

Γεώργιος

4.

Παλαμάς

Γεώργιος

5.

Χασιώτης

Γεώργιος

6.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

2

Κωφός

Ιωάννης

3.

Αργυρός

Γεώργιος

4.

Ραμιώτης

Δημήτριος

5.

Καρανίκας

Βασίλειος

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF