Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 13:00 μ.μ. θα συνεδριάσει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας.

Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  1ο 7η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Πούλιος Χαράλαμπος
 Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

Η σχετική πρόσκληση σε μορφή PDF