Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 11 Ιουνίου

Την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ. θα συνεδριάσει δια περιφοράς η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας.

Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 7η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού Δήμου οικονομικού έτους 2021.
Θέμα:  2ο Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου.

 

Η σχετική πρόσκληση σε μορφή PDF