Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ την 31 -01 – 2020 ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   31- 01 – 2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ                                     ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   196  / 27- 01 – 2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 1η υποχρεωτική τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Θέμα:  2ο

Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης Δ΄   τριμήνου 2019  για την εκτέλεση του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019.

Θέμα:  3ο

Έγκριση της αριθμ. 01 / 2020 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. «ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ.) περί έγκρισης προϋπολογισμού, πίνακα στοχοθεσίας και ΟΠΔ,  οικονομικού έτους 2020.

Θέμα:  4ο

Έγκριση χρηματοδότησης από το Δήμο της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ. για το οικονομικό έτους 2020.

Θέμα:  5ο

Εισήγηση στο ΔΣ για τη διαγραφή η μη  βεβαιωμένων οφειλών δημοτών προς το Δήμο Αργιθέας.

Θέμα:  6ο

Ακύρωση χρηματικών ενταλμάτων που δεν εξοφλήθηκαν μέχρι 31-12-2019.

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Κορλού

Όλγα

2.

Στεργιούλης

Ιωάννης – Γεώργιος

3.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

4.

Τσιβόλας

Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF