Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου και ώρα 16:30

Πρόσκληση σύγκλησης   Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ   την 23-12-2016 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα 16:30 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 Βασίλης Στεργίου

                                                        

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  23-12-2016  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     5181  / 19-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Θέμα:  2ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμός όρων δημοπράτησης  και ψήφιση πίστωσης  του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αχελώου(Α.Μ.18/2016)”

Θέμα:  3ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμός όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης  του έργου: “Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.17/2016)””

Θέμα:  4ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων.

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF