Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας τη Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής»

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος στο ΑΝΘΗΡΟ  την 19-12-2016 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 15:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Βασίλης Στεργίου

                                                                  

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 19-12-2016 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    5149  / 15-12-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Στεργίου Βασίλειος Αντιδήμαρχος

 

Θέμα:   1ο

Ψήφιση πιστώσεων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016

Θέμα:   2ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμός όρων δημοπράτησης   και ψήφιση πίστωσης του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αχελώου(Α.Μ.18/2016)”

Θέμα:   3ο

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού, καθορισμός όρων δημοπράτησης ψήφιση πίστωσης του έργου: “Αποκατάσταση Δημοτικών κτιρίων Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.17/2016)””

Θέμα:   4ο

Έγκριση όρων πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων για την εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας, σταθμών και εγκαταστάσεων σταθερής τηλεφωνίας και σημάτων λήψης και εκπομπής σημάτων.

 

Ολόκληρη η πρόσκληση σε μορφή PDF