Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου και ώρα 10:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση τακτικής σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  18-12-2023 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 10:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    18-12-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   4961 / 14-12-2023

   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 11η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  2ο Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αργιθέας, έτους 2024, έπειτα από την ενσωμάτωση του  σχεδίου προϋπολογισμού της αριθ. 87/2023 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ
Θέμα:  3ο Περί εξειδίκευσης της πίστωσης και έγκριση για εορταστικές εκδηλώσεις
Θέμα:  4ο Περί αδυναμίας εκτέλεσης της υπηρεσίας αποκομιδής απορριμμάτων με ιδία μέσα του  Δήμου
Θέμα:  5ο Περί σύναψη προγραμματικής σύμβασης με ΠΑΔΥΘ για αποκομιδή απορριμμάτων
Θέμα:  6ο Περί συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού κληρώσεων και σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργων μελετών κλπ 2024
Θέμα:  7ο Περί συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων 2024
Θέμα:  8ο Περί  συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια  διαγωνισμών και αξιολόγησης διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων για το έτος 2024

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος