Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την ΠΕΜΠΤΗ 28 Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις     28-6-2018  ημέρα ΠΕΜΠΤΗ    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                            

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 28-6-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   2019 / 22-6-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

    Θέμα:  1ο

6η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2018, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:  2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  3ο

 Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμηθειών – έργων – εργασιών,  στο Δήμο Αργιθέας για  το οικονομικό έτος 2018.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

    Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση περί  τροποποίηση πρ/σμού  αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  3.000,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την επισκευή και  συντήρηση των  Σχολικών κτιρίων του Δήμου.

    Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Έγκριση μελέτης « Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας» – καθορισμός τρόπου εκτέλεσης.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε.Ανατολικής Αργιθέας »

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για αλλαγή χρηματοδότησης  του έργου : «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε.Ανατολικής Αργιθέας ».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Τροποποίηση του τίτλου από  «Σύνταξη τεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης του έργου βελτίωση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ.Κ. Αργυρίου» σε    «Σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης του έργου βελτίωση δικτύου ύδρευσης οικισμών Τ.Κ. Αργυρίου» με Κ.Α. 25-7413.08  

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς   Γεώργιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για την διοργάνωση Πολιτιστικών – αθλητικών εκδηλώσεων στον Δήμο 2018 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων- Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 67/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

Εισηγητής:

Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  10ο

Προγραμματική σύμβαση του Δήμου Αργιθέας με Ι.Μ. Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων και ΥΠΠΟ για την καταγραφή, διάσωση, συντήρηση και ανάδειξη του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  11ο

Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της δημοτικής επιτροπής παιδείας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  12ο

Χορήγηση σύμφωνης γνώμης (η μη) για την εγκατάσταση Αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή «ΧΟΝΔΡΟΣΠΑΝΙ» του Δήμου Αργιθέας, ύστερα από αίτημα της RENEX A.E.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  13ο

Αίτηση Πανελλήνιου Συνδέσμου Βραγκιανιτών Καρδίτσας για παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Σχολείων Βραγκιανών και Ρογκίων Δ.Ε. Αχελώου  για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Μεταμόρφωσης  Κατουσίου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  15ο

Λήψη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον καθορισμό οικιστικών πυκνώσεων (παρ. 4 άρθρο 23 ν. 3889/2010) και τα οικιστικά περιγράμματα οικισμών (παρ. 2β αρ.23) στους υπό κατάρτιση δασικούς χάρτες Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  16ο

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ)  Δήμου Αργιθέας-προτάσεις-επικαιροποίηση

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος – Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF