Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 12 Μαΐου και ώρα 15:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   12-5-2017  ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ     και ώρα    15:30 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                       

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 12-5-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     2049 /8-5-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

4η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  2ο

Αποδοχή πίστωση 25.600,00€ για κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  4ο

ΣΥΖΉΤΗΣΗ και λήψη απόφασης για την Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης βοσκότοπου στη θέση «Τσομπρέλο» της Τ.Κ Λεοντίτου.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.390,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2017 ( Β΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για πρόσληψη προσωπικού τρίμηνης διάρκειας για την κάλυψη έκτακτων αναγκών πυρασφάλειας – πυροπροστασίας του Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συμμετοχή του Δήμου σε δίκτυο του άρθρου 101 Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τη μορφή αστικής εταιρείας ΜΚΟ, υπό την επωνυμία « ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» δ.τ. « ΔΙΚΤΥΟ ΠΙΝΔΟΣ».

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  8ο

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  9ο

Συμμετοχή η μη  του Δήμου Αργιθέας στην αγορά μερίδων της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρίας Καρδίτσας.

Εισηγητής:

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

Θέμα:  10ο

Προγραμματική σύμβαση με Δήμο Καρδίτσας για την υλοποίηση έργου

« Κέντρο Κοινότητας» Δήμου Αργιθέας

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση σχετικά με αίτηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Κατουσίου.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  12ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση  πρωτοκόλλων  προσωρινής και οριστικής παραλαβής  έργων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών στο οδικό δίκτυο Δ.Ε. Αργιθέας (Α.Μ.12/2016)»

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  14ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης  για το έργο “Αποκατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Ρώσση Τ.Κ.Πετρίλου της Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας “,  εγγραφή στο Τεχνικό πρόγραμμα 2017, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης  του έργου και έγκριση αρίθμ. 8/2017 μελέτης

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF