Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 13:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης  του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  29-09-2023  ημέρα Παρασκευή  και ώρα  13:00 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  29-09-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3787/ 25-9 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Θέμα:  1ο 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2023, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της αριθ. 10 /2023  απόφασης  του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελής  Επιχείρησης Δήμου Αργιθέας «ΔΗΚΕΑΡ» με ΘΕΜΑ: Αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 5027/2023.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καναβός Βασίλειος
Θέμα:  3ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Αιολικοί Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 193,4 ΜW στις θέσεις ‘’Αυγό’’ ισχύος 52ΜW, ‘’Κορυφή  Καρατζιούνη’’ ισχύος 29,4 ΜW,  ‘’ Νταλαμήτρου’’ ισχύος 8,4 ΜW, ‘’ Κορυφή Καυκιάς’’ ισχύος 28ΜW, ‘’ Κορυφή Καυκιάς’’ ισχύος 29,4 MW, ‘’ Ψηλά Δένδρα’’ ισχύος 21MW, ‘’Μαυροβούνι’’ ισχύος 25,2MW , Δημοτικών Ενοτήτων Πινδέων & Αργιθέας, Δήμων Πύλης & Αργιθέας Περιφερειακών Ενοτήτων Τρικάλων και Καρδίτσας, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  4ο Συζήτηση και λήψη απόφασης περί υποβολής πρότασης στην αριθμ.πρωτ.5912/18-9-2023 κωδικός πρόσκλησης 10 στο πρόγραμμα με τίτλο : «Κέντρα Κοινότητας με την ενσωμάτωση ΚΕΜ ,παραρτημάτων Ρομά (συνεχιζόμενες δομές)» και έγκριση και σύναψη επικαιροποιημένης προγραμματικής διαδημοτικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αργιθέας και του Δήμου Καρδίτσας .
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης για διαγραφή παραστατικών
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Πούλιος Χαράλαμπος
Θέμα:  6ο Αιτήσεις δημοτών – φορέων
Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                  

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ   

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Καρανίκα Παναγιώτα Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου