Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο ΑΝΘΗΡΟ   την  29-9-2023 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ                                                                      

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΤΙΣ    29-9-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   3788  /25-9-2023   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Έγκριση της υπ΄αριθμ.180/2023 Απόφασης  Δημάρχου λόγω κατεπείγουσας ανάγκης σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2 περ. γ) του Ν.4412/2016
Θέμα:  2ο Εισήγηση για 8η Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2023
Θέμα:  3ο Εισήγηση  και λήψη απόφασης για διαγραφή παραστατικών.
Θέμα: 4ο Έγκριση της δαπάνης σύμφωνα με την  αριθμό  ΔΔΠ323/2023  διαταγής πληρωμής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

 

 Αποδέκτες Πίνακα διανομής: ΠΡΟΣΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Πούλιος Χαράλαμπος
2. Καραγεώργος Αθανάσιος
3.
Γραμμένος
Κωνσταντίνος
4. Καμπούρης Δημήτριος
5. Σακελλάρης Γεώργιος
6. Μερεντίτης Κωνσταντίνος