Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα από Τ.Κ. Βλασίου έως Τ.Κ. Λεοντίτου

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας αποφάσισε την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, επί της Επ. Οδού Μουζακίου – Άρτας και συγκεκριμένα στο οδικό τμήμα από την Τ.Κ. Βλασίου έως την Τ.Κ. Λεοντίτου (συμβατικές θέσεις 33, 585,586,587 του οδικού τμήματος 2.1.3. στη χ.θ. 06+950,45) για την εκτέλεση εργασιών κατασκευής νέας γέφυρας και άλλων χωματουργικών εργασιών, για το χρονικό διάστημα από 15/03/2023 έως και 30/09/2023.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την Επ. Οδό Μουζακίου – Άρτας προς Τ.Κ. Πετρίλου καθώς και σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία.

  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 13 -03- 2023
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

Προσωρινή Διακοπή Κυκλοφορίας