Δήμος Αργιθέας: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2022

Αποτελέσματα εκτέλεσης του πτοϋπολογισμου Δ΄ Τριμήνου του Δήμου Αργιθέας (σε μορφή PDF)

Δ ΤΡΙΜΗΝΟ