Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στο οδικό τμήμα 2.1.2 από Αγ. Νικόλαο προς Βλάσι του Δήμου Αργιθέας από 12/12/2023 έως και 30/06/2024

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ την προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας, κάθε είδους οχήματος, στο οδικό τμήμα 2.1.2, από Αγ. Νικόλαο προς Βλάσι του Δήμου Αργιθέας, για το χρονικό διάστημα από 12/12/2023 έως και 30/06/2024, για την εκτέλεση εργασιών, στα πλαίσια του έργου “Αποκατάσταση των ζημιών στις υφιστάμενες οδικές καθώς και σε λοιπές υποδομές στην περιφέρεια Θεσσαλίας που προκλήθηκαν από το Μεσογειακό κυκλώνα “ΙΑΝΟΣ” στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου 2020″.
Η κυκλοφορία των οχημάτων προς Στεφανιάδα, Κουμπουριανά, Λεοντίτο, Βλάσι και Ι.Μ. Σπηλιάς, θα διεξάγεται από εναλλακτική οδό και συγκεκριμένα από την Επαρχιακή Οδό προς Πετρίλο καθώς και σύμφωνα με τις πινακίδες οδικής σήμανσης που θα τοποθετηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία.

  • Η παρούσα είναι προσωρινή και ισχύει μόνο για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα.
  • Οι παραβάτες της παρούσης, θα διώκονται και θα τιμωρούνται με πρόστιμο ή κράτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
  • Η εκτέλεση της παρούσης ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου.
  • Το Αστυνομικό Τμήμα Μουζακίου, στο οποίο αποστέλλεται η παρούσα, παρακαλείται για την επίδοση – δημοσίευσή της, για την ανακοίνωση στον αιτούντα των υποχρεώσεών του, που απορρέουν από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τις λοιπές κατά περίπτωση συναφείς διατάξεις, ως και για την επίβλεψη υλοποίησής τους.-

Καρδίτσα, 08 -12- 2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

AGIOS NIKOLAOS – BLASI