Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας από τον Δήμο Αργιθέας για την προμήθεια: «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ».

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια: «1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΟΦΟΡΟΥ ΕΚΣΚΑΦΕΑ- ΦΟΡΤΩΤΗ 2. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 4Χ4 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ».

Διακήρυξη

Μελέτη εκσκαφέα – φορτωτή

Μελέτη ημιφορτηγού

Μελέτη φορτηγού