Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας από τον Δήμο Αργιθέας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας»

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας από τον Δήμο Αργιθέας για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αργιθέας».

Διακήρυξη

Μελέτη – τεχνικές προδιαγραφές