Προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας από τον Δήμο Αργιθέας για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρου»

Ο Δήμος Αργιθέας προχώρησε στην προκήρυξη δημόσιας σύμβασης ανοικτής διαδικασίας για την προμήθεια: «Προμήθεια απορριμματοφόρου».

Διακήρυξη

Μελέτη