ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΑΠΟ 23-5-2022 ΜΕΧΡΙ 29-5-2022

Ενημερώνουμε τους δημότες μας για το πρόγραμμα επισκέψεων των αγροτικών ιατρών στα Περιφερειακά Ιατρεία του Δήμου Αργιθέας, από 23-5-2022 μέχρι 29-5-2022, για το οποίο μας   πληροφόρησε επίσημα το Κέντρο Υγείας Μουζακίου, και συγκεκριμένα:
 Πέμπτη 26-5-2022   Κουμπουριανά, Πετρίλο
 Σάββατο 28-5-2022 και Κυριακή 29-5-2022  εφημερία στο Π.Ι.  Ανθηρού.
Τα Π.Ι. Ανθηρού και Αργυρίου έχουν γιατρό κάθε μέρα.
     Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας.