ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ

Η Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας ενημερώνει τους κτηνοτρόφους του Νομού ότι έχει ξεκινήσει η υλοποίηση προγράμματος περισυλλογής, διαχείρισης ή και αποτέφρωσης κάθε είδους νεκρών ζώων και κατασχεθέντων τροφίμων και λήψη δειγμάτων εγκεφαλικού ιστού από νεκρά βοοειδή και αιγοπρόβατα. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ και συγκεκριμένα:
  • Πτωμάτων βοοειδών, αιγών και προβάτων, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, από τα οποία λαμβάνονται επιπλέον δείγματα εγκεφαλικού ιστού, συγκεκριμένα βοοειδή ηλικίας άνω των 24 ή 48 μηνών (ανάλογα με τη χώρα αρχικής προέλευσής τους) και στις αίγες και τα πρόβατα ηλικίας άνω των 18 μηνών.
  • Πτωμάτων νεκρών βοοειδών, και αιγοπροβάτων που δεν εντάσσονται στα ζώα της προηγουμένης παραγράφου, που ανευρίσκονται νεκρά εντός ή εκτός των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.
  • Πτωμάτων νεκρών Χοίρων, Ιπποειδών και Πτηνών
  1. Την Περισυλλογή προς διαχείριση και αποτέφρωση ΛΟΙΠΩΝ ΝΕΚΡΩΝ ΖΩΩΝ και συγκεκριμένα:
  • Πτωμάτων όλων των ηλικιών των ζώων που ανευρίσκονται νεκρά κατά μήκος του Εθνικού Οδικού Δικτύου ή σε Δημόσιες ή Δημοτικές εκτάσεις.

Οι κτηνοτρόφοι, ιδιοκτήτες ή το υπεύθυνο προσωπικό των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων οφείλουν να απευθύνονται για την ύπαρξη νεκρών ζώων, εντός ή εκτός της εκτροφής τους, απευθείας στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος και στο τηλεφωνικό του κέντρο σε 24ωρη βάση.

Οι υπεύθυνοι συντηρητές ή διαχειριστές του οδικού δικτύου καθώς και λοιποί πολίτες μπορούν επίσης να απευθύνονται για τον εντοπισμό νεκρών ζώων στο φορέα υλοποίησης του προγράμματος, στο ακόλουθο τηλεφωνικό κέντρο σε 24ωρη βάση.

Φορέας υλοποίησης προγράμματος
210-8960100

Ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος να δίνει τις ακόλουθες πληροφορίες κατά την κλήση : α) το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ του,
β) την έδρα της εκμετάλλευσης,
γ) τον κωδικό εκμετάλλευσης και
δ) τον αριθμό ενωτίων των νεκρών ζώων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, στα τηλέφωνα 24413-55237 -55240- 55242 και στα Κτηνιατρικά Γραφεία:

Καρδίτσας τηλ. 24410-23980 Παλαμά τηλ. 24440-22302 Σοφάδων τηλ. 24430-22298 και Μουζακίου τηλ. 24450-41267

Καρδίτσα, 24/01/2022

Με Ε.Π.

Η Προϊστάμενη της Υποδιεύθυνσης

Σεβαστή Ι. Ασλανίδου
Κτηνίατρος

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΝΕΚΡΩΝ 24-01-22