Νέο απορριμματοφόρο για το Δήμο Αργιθέας

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14.02.2023, η παραλαβή ενός σύγχρονου απορριμματοφόρου από την αρμόδια επιτροπή και από τη Δημοτική Αρχή στο αμαξοστάσιο του Δήμου Αργιθέας.

Με το νέο απορριμματοφόρο αναβαθμίζεται εκ νέου σημαντικά ο στόλος του Δήμου Αργιθέας και ενισχύεται εμπράκτως σε μεγάλο βαθμό η υπηρεσία καθαριότητας.

Το απορριμματοφόρο αγοράστηκε, αξιοποιώντας σχετική επιχορήγηση του ΥΠΕΣ, στο πλαίσιο της «Προμήθειας απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» του άξονα προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».

Η προμήθειά του έγινε μέσα από ηλεκτρονικό διαγωνισμό και η αξία του απορριμματοφόρου ανέρχεται στα 149.792,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Υπενθυμίζεται πως προς ολίγων εβδομάδων, ο Δήμος Αργιθέας προμηθεύτηκε με καινούριο εκσκαφέα – φορτωτή, στο πλαίσιο της διασφάλισης της καλύτερης εξυπηρέτησης των πολιτών και της αισθητής βελτίωσης της καθημερινότητάς τους.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας