Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 12:30

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη   του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και   το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 ( ΦΕΚ 136  Α΄)που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό   στις  20-02-2023  ημέρα Δευτέρα  και ώρα   12:30 μ.μ.  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ ΗΛΙΑΣ

 

Συνημμένα: Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ  20-2-2023  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    382/ 16- 2 – 2023  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

      Θέμα:  1ο Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων για την έγκριση συνομολόγησης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ  του έργου « Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία Δήμου Αργιθέας »
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
      Θέμα:  2ο

 

Έγκριση πρόσληψης μακροχρόνια ανέργων μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  3ο

 

Τροποποίηση Της Απόφασης 91/2018 περί Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.)  Δήμου Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
    Θέμα:  4ο

 

Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
       Θέμα:  5ο Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  6Ο Περί προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2023 στο Δήμο Αργιθέας
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  7Ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ. Πατσιαούρα Γεωργίου  του Κωνσταντίνου   για  χορήγηση βεβαίωσης στον οικισμό Σπηλιά  Τ.Κ. Ανθηρού.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
     Θέμα:  8Ο  Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του  κ.  Χρυσαφόπουλου Κων/νου για χορήγηση βεβαίωσης.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
    Θέμα:  9Ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.885,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2023 ( A΄ Κατανομή).
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γραμμένος Κων/νος
   Θέμα:  10Ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  για συγχώνευση Ληξιαρχείων Δημοτικής Ενότητας Ανατολικής Αργιθέας με το Ληξιαρχείο της Δημοτικής Ενότητας Αργιθέας
Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
Θέμα:  11ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί χορήγησης παράτασης εργασιών του έργου: «Βελτίωση δίκτυών ύδρευσης οικισμών  Τοπικής Κοινότητας Αργυρίου.
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  12ο Συζήτηση και λήψη απόφασης  περί έγκρισης του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: ««Αποκατάσταση οδού Χάρις (Κρανιά) – Βασιλάδες – Χαλκιόπουλο ΤΚ Πετρίλου στη θέση ρέμα “Λεύκας”»
       Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος
Θέμα:  13ο Περί έγκριση πρ/σμού οικον. έτους 2023 του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ιστορικό – εκκλησιαστικό & Λαογραφικό Μουσείο Ανθηρού», Ετησίου προγράμματος δράσης 2023, και Ολοκληρωμένου προγράμματος δράσης 2023.
       Εισηγητής: Δήμαρχος Στεργίου Ανδρέας
   Θέμα:  14ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά  με τον καθορισμό  δικαιούχων  αποζημίωσης μελών  για συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
       Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπαδήμας Ηλίας

 

  Αποδεκτών:   Δήμαρχο: κ. Στεργίου Ανδρέα

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                                    ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ                     ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ   ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ    

1 Πούλιος Χαράλαμπος Κωτής Γεώργιος –   Κοιν. Ανθηρού
2 Κωφός Στυλιανός Κίσσας Σωτήριος  – Κοιν. Πετρίλου
3 Γραμμένος Κωνσταντίνος Καμζέλης Βασίλειος – Κοιν.  Βραγκιανών
4 Κορλού Όλγα Γιαννακάκης  Χρήστος –  Κοιν.  Βλασίου
5 Τσιατσιάνης Ηλίας Λαμπέρης  Αθανάσιος – Κοιν.  Δροσάτου
6 Καμπούρης Δημήτριος Μανίκας Δημήτριος – Κοιν. Κουμπουριανών
7 Στεργιούλης Ιωάννης -Γεώργιος Καραμπίνης Λάμπρος – Κοιν.  Λεοντίτου
8 Σταμούλης Νικόλαος Παπαδόπουλος Κων/νος –Κοιν. Πετροχωρίου
9 Χασιώτης Γεώργιος Φλώτσιος Κωνσταντίνος – Κοιν.  Στεφανιάδας
10 Καναβός Βασίλειος Μαντζιούρας Χρήστος-Λουκάς –Κοιν. Φουντωτού
11 Κωφός Ιωάννης Μπίνας Παναγιώτης – Κοιν.  Αργιθέας
12 Μερεντίτης Κωνσταντίνος Καραχάλιος Δημήτριος – Κοιν.  Ελληνικών
13 Μπαμπάτσικος Ιωάννης Ρούπας Γεώργιος – Κοιν.  Θερινού
14 Σακελλάρης Γεώργιος Αναστασίου Στυλιανός – Κοιν.  Καλής Κώμης
15 Τσιβόλας Λάμπρος Σακαρίκος Παντελής – Κοιν.  Καρυάς
16 Καραγεώργος Αθανάσιος Θάνος Γεώργιος – Κοιν. Μεσοβουνίου
17     Πούπης Δημήτριος – Κοιν.  Πετρωτού
18     Παναγιώτου Ηλίας – Κοιν.  Αργυρίου
19     Φρύδας Νικόλαος – Κοιν. Καταφυλλίου
20     Νικολάου Παναγιώτης – Κοιν.  Μαράθου