ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΡΙΣ (ΚΡΑΝΙΑ) – ΒΑΣΙΛΑΔΕΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ Κ. ΠΕΤΡΙΛΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΜΑ “ΛΕΥΚΑΣ”

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην περιβαλλοντική αδειοδότηση για την αποκατάσταση της διάβασης του ρέματος Λεύκας καθώς και της κατολίσθησης στο γειτονικό δυτικό πρανές του ρέματος.

Περιλαμβάνει τμήμα της τοπικής ασφαλτοστρωμένης οδού που συνδέει τον οικισμό Χάρις (Κρανιά) με τον οικισμό των Βασιλάδων, Χαλκιόπουλου και Ρώσση. Η παρούσα μελέτη αντιμετωπίζει τα προβλήματα διάβασης της οδού περί τη θέση 2+330 έως τη θέση 2+390. Στη θέση του ρέματος Λεύκας η υφιστάμενη ιρλανδική διάβαση έχει διαβρωθεί στο κατάντη τμήμα ενώ η στερεοπαροχή του ρέματος συνεχώς διακόπτει τη διάβαση μετά από επεισόδια κατακρήμνισης. Περαιτέρω στο δυτικό πρανές της οδού (πλησίον διάβασης ρέματος) παρουσιάστηκε κατολισθητικό φαινόμενο με αποτέλεσμα την καθίζηση και αποκοπή του ενός ρεύματος κυκλοφορίας της οδού.

 Ολόκληρη η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε μορφή PDF