Κέντρο Κοινότητας – Επικοινωνία

Στελέχωση του Κέντρου

 Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αργιθέας στελεχώνεται από κοινωνική λειτουργό και ψυχολόγο.

 Ωράριο λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 8:00 π.μ. -16:00 μ.μ

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Βραγκιανά Δήμου Αργιθέας ΤΚ 43060

Τηλέφωνο: 2445350300, 2445350316

Fax: 2445350319, 2445350323

email: kenkoinargithea@outlook.com.gr