Κατεπείγουσα συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 14:30 στο Ανθηρό

Πρόσκληση   σε  κατεπείγουσα  συνεδρίαση  Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010

Καλείστε να προσέλθετε  σε ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  δημόσια συνεδρίαση  του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στo Ανθηρό    στις   10-11-2017  ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 14:30 μ. μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με το παρακάτω έκτακτο  θέμα της  ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι:

– Λόγω  πιεστικής προθεσμίας από ΑΣΕΠ & διατάξεις  Ν. 4479)2017, άρθρο  24,και άμεσης λήψης και αποστολής σχετικής, ειδικής, απόφασης του ΔΣ, σε εφαρμογή και της προγενέστερης συναφούς απόφασης ΔΣ ΥΠΑΡ 107)8-8-2017,όπως ορθά επαναλήφθηκε με οδηγία του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου 1 της Γ ‘Δνσης Επιλογής Προσωπικού του ΑΣΕΠ .
– Επίσης, πρέπει  κατεπειγόντως αποσταλεί σχετικό ηλεκτρονικό αίτημα στο Υπουργείο Εσωτερικών για μια θέση τακτικού προσωπικού καθαριότητας, ανταποδοτικών υπηρεσιών, βάσει των παραπάνω.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίο

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                           

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 10-11-2017  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.    4545  / 9-11-2017 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ (σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010).

 

Θέμα:  1ο

Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας του Δήμου – Τροποποίηση Ο.Ε.Υ.

Εισηγητής

Δήμαρχος κ. Τσιβόλας Λάμπρος

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Φλώτσιοςπ

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

H πρόσκληση σε μορφή PDF