ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ

Παρακαλούμε όλους τους δημότες, τους επισκέπτες και τους κατοίκους της περιοχής μας να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του νερού αυτές τις ημέρες που οι θερμοκρασίες παραμένουν σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα.

Υπενθυμίζουμε πως σύμφωνα με τον κανονισμό ύδρευσης του Δήμου Αργιθέας (Απόφαση ΔΣ 46/2017, άρθρο 3) ισχύουν τα εξής:

«Α) Οι ανάγκες για κατανάλωση νερού από το δίκτυο ύδρευσης ιεραρχούνται ως εξής: με απόλυτη προτεραιότητα ικανοποιούνται οι ανάγκες των οικιών και των καταστημάτων και, εφόσον απομένει πλεόνασμα νερού, διατίθεται για ικανοποίηση αναγκών ποτίσματος κήπων, ζώων, κτημάτων κ.τ.λ.

Β) Σε περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού για ύδρευση, δίνεται η δυνατότητα στο Δήμο, δια των οργάνων του, να διακόπτει την παροχή νερού για άρδευση. Επίσης, στις περιπτώσεις που υπάρχει ανεπάρκεια νερού, μπορεί να γίνονται διακοπές της υδροδότησης σε τακτές ώρες και όσο διαρκεί το πρόβλημα, μετά από απόφαση της υπηρεσίας ύδρευσης. Μπορεί ακόμη να θεσπίσει ανώτατο όριο κατανάλωσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υδροληπτών, ο Δήμος μπορεί να διακόψει προσωρινά και μέχρι δέκα μέρες την παροχή νερού ή να επιβάλλει πρόστιμο, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Δ.Σ. Αν υπάρξει υποτροπή, διακόπτεται η παροχή για χρονικό διάστημα μέχρι τριών μηνών ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. Σε περιπτώσεις βλαβών ή επισκευών των εγκαταστάσεων ύδρευσης του Δήμου, είναι δυνατόν, συμπτωματικά και για ορισμένο χρονικό διάστημα, να προκληθεί πτώση της πίεσης κάτω του ελαχίστου ορίου ή και διακοπή της υδροδότησης. Ο Δήμος δεν έχει καμία ευθύνη για βλάβες που τυχόν προκληθούν σε μηχανήματα ή άλλες εγκαταστάσεις των υδροληπτών από το γεγονός αυτό, ούτε και την υποχρέωση αποζημίωσης τους. Δεν έχει επίσης καμία ευθύνη για τυχόν βλάβες από την αύξηση πίεσης ή διάρρηξη των αγωγών από οποιαδήποτε αιτία και αν προέρχεται. Κάθε υδρολήπτης δικαιούται να καταναλώνει οποιαδήποτε ποσότητα νερού, σύμφωνα με τους περιορισμούς του κανονισμού ή όσους τυχόν θεσπιστούν στο μέλλον. Αν για οποιοδήποτε λόγο, υπάρχει ανάγκη συνεχούς υδροδότησης, θα πρέπει ο υδρολήπτης να την εξασφαλίσει με την αποθήκευση νερού σε δεξαμενή ή με οποιονδήποτε άλλο κατάλληλο τρόπο.»

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η δέουσα υπευθυνότητα. Η αλόγιστη χρήση του νερού αυτή την περίοδο κατά την οποία υπάρχει μεγάλη προσέλευση συμπολιτών στην περιοχή πρέπει να σταματήσει.  Απευθύνουμε έκκληση να επικρατήσει η σύνεση, ειδικά από τη στιγμή που δοκιμάζονται τα όρια των δικτύων υδροδότησης.

Ο Δήμος Αργιθέας από την πλευρά του θα προβεί σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια προκειμένου να αντιμετωπιστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προβλήματα που προκύπτουν και όπου χρειαστεί θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

Τα στελέχη της Δημοτικής αρχής και οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για κάθε βοήθεια ή πληροφορία.