Έκτακτη χρηματοδότηση 190.000 ευρώ από το ΥΠ.ΕΣ. για το Δήμο Αργιθέας

Έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 190.000 ευρώ θα λάβει ο Δήμος Αργιθέας από το Υπουργείο Εσωτερικών μετά από σχετική απόφαση που υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στ. Πέτσας, κατόπιν αιτήματος του Δήμου Αργιθέας (υπ. αριθμ. έγγραφο 1524/23.5.2022).

Η χρηματοδότηση είναι στο πλαίσιο της Πράξης Επιχορήγηση των ΟΤΑ για «Πρόγραμμα πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από Θεομηνίες στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της Χώρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5168277 στο «ΤΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών 2021-2025

Ολόκληρη η απόφαση στον παρακάτω σύνδεσμο
ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΔΕΥΑ_ΙΟΥΝΙΟΣ 2022