Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ IFAT ’22 ΜΟΝΑΧΟ

Ο Δήμαρχος Αργιθέας, κ. Ανδρέας Στεργίου, παρέστη στη Διεθνή Έκθεση Περιβάλλοντος IFAT, που πραγματοποιήθηκε από τη Δευτέρα 30 Μαΐου 2022 έως την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 στο Μόναχο, εκπροσωπώντας το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

Ειδικότερα, η IFAT είναι η Διεθνής Έκθεση Ύδατος, Αποχέτευσης, Ανακύκλωσης, Αποκομιδής Απορριμμάτων και Καθαριότητας Πόλης και πρωτοπόρος έκθεση περιβάλλοντος. Λαμβάνει χώρα κάθε δύο χρόνια και είναι
προϊόν συνεργασίας του Εκθεσιακού Οργανισμού του Μονάχου με τον Ομοσπονδιακό Σύνδεσμο του κλάδου Ανακύκλωσης, Ύδατος και Πρώτων Υλών (BDE).

Υπενθυμίζεται πως ο Δήμαρχος Αργιθέας έχει αναλάβει επικεφαλής της ομάδας εργασίας που προέκυψε ύστερα από την υπογραφή του Συμφώνου της τριμερούς Συνεργασίας του Δικτύου Δήμων Περιοχής “Πίνδος”, του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες και του Ελληνικού Δικτύου Δήμων με Ποτάμια με στόχο να υποστηριχθούν ουσιαστικά οι  Δήμοι – μέλη των Δικτύων προκειμένου να εκπληρώσουν τις νέες υποχρεώσεις που έχει επιφέρει ο Εθνικός Κλιματικός Νόμος.
Η αποστολή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.

Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες