ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ/ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Από την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2020 έως και 30 Οκτωβρίου 2020 θα είναι ανοιχτή η ψηφιακή πλατφόρμα αιτήσεων για τη χορήγηση βοηθήματος Ορεινών και Μειονεκτικών περιοχών από τον ΟΠΕΚΑ σε οικογένειες για το έτος 2020.

Οι δικαιούχοι θα μπορούν μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας: https://oreina.epidomata.gov.gr/ με τους κωδικούς TAXIS να υποβάλουν την αίτησή τους.

Δικαιούχοι είναι οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στο Δήμο Αργιθέας και το ετήσιο οικογενειακό τους εισόδημα δεν ξεπερνά τα 4.700€.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600€ σε περίπτωση που το δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα δεν ξεπερνά τις 3.000€, και 300€ σε περίπτωση που κυμαίνεται μεταξύ 3.000,01€ και 4.700€.