Διαθέσιμη είναι πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα για όσους έχουν πληγεί από τον “Ιανό”

Διαθέσιμη είναι πλέον η ψηφιακή πλατφόρμα για όσους έχουν πληγεί από τον “Ιανό”, καθώς μπορούν να δηλώσουν τις ζημιές από τις πλημμύρες της 18ης και 19ης Σεπτεμβρίου 2020 ώστε να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης – υπεύθυνης δήλωσης είναι η 30 Νοεμβρίου 2020.
Θα χρειαστείτε:
-τους κωδικούς σας πρόσβασης στο Taxisnet
-στοιχεία για το κτήριο που έχει πληγεί (διεύθυνση, χρήση κ.ά.)
-τον αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σας (ΙΒΑΝ)
-τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος
Για την είσοδο σας στην υπηρεσία ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο: