Δωρεά οξύμετρων στους μόνιμους κατοίκους από τον Δήμο Αργιθέας

Στο πλαίσιο της κοινωνικής πολιτικής και της λήψης πρωτοβουλιών προληπτικών μέτρων αντιμετώπισης του covid-19 ο Δήμος Αργιθέας προμηθεύτηκε 193 σύγχρονα οξύμετρα με στόχο να τα διαθέσει δωρεάν στις οικογένειες οι οποίες διαμένουν μόνιμα στην ορεινή περιοχή και τα χρειάζονται αυτή την ιδιαίτερα κρίσιμη από υγειονομικής άποψης περίοδο που διανύουμε.

Η διανομή των οξύμετρων ξεκίνησε την Παρασκευή 2 Απριλίου 2021 από την Δημοτική Ενότητα Αχελώου ενώ η διαδικασία θα συνεχιστεί σε ολόκληρο τον Δήμο τις επόμενες ημέρες. Οι λίστες των δικαιούχων θα συμπληρωθούν σταδιακά από τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, ενώ τα στελέχη του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” θα μεριμνήσουν για την διανομή και για την παροχή των απαραίτητων οδηγιών ορθής χρήσης των συσκευών μέτρησης του οξυγόνου.

Η πρώτη παράδοση έγινε από τον Δήμαρχο Ανδρέα Στεργίου, την Αντιδήμαρχο Όλγα Κορλού και τον Αντιδήμαρχο Ηλία Τσιατσιάνη στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βραγκιανών Βασίλη Καμζέλη και στον Πρόεδρο της Τ.Κ. Αργυρίου Ηλία Παναγιώτου, παρουσία της Έλλης Τρισμπιώτη εκ μέρους του “Βοήθεια στο Σπίτι”.