ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ανακοινώθηκαν οι ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΟΧ 1/2023 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης  εργασίας ορισμένου χρόνου από το Δήμο Αργιθέας.

Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΣΟΧ1/2023) αφορά την πρόσληψη δύο (2) χειριστών μηχανημάτων έργου, ενός (1) οδηγού και ενός (1) εργάτη. Τον πίνακα κατάταξης και επιλογής θα τον βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
6ΠΣΧΩΨ3-Κ9Ι  ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 22/03/2023 ΕΩΣ ΚΑΙ 31/03/2023

 ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ