ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2023, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη σύμβασης  εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο δήμος Αργιθέας θα προσλάβει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μήνες, συνολικά τέσσερα (4) άτομα για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Αργιθέας, που εδρεύει στο Ανθηρό της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

Οι ειδικότητες αναλυτικά είναι:
1 θέση  ΔΕ Μηχανημάτων έργου – 100 (φορτωτή)
1 θέση ΔΕ Μηχανημάτων έργου – 101 (Εκσκαφέα – φορτωτή)
1 θέση ΔΕ Οδηγών – 102 [Γ (C) και Δ(D) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου]
1 θέση ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – 103

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΑΠΟ 22/02/2023 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΩΣ ΚΑΙ 03/03/2023 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τα απαραίτητα έντυπα:

ΣΟΧ 01-2023

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ(1) 

ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ 2 ΔΕ ΥΕ(1)ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ