Από την Παρασκευή (22 Ιουλίου) ξεκινά η άφιξη των ανεμογεννητριών στον Τύμπανο Αργιθέας

Με απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καρδίτσας γνωστοποιούνται οι ημερομηνίες και ώρες μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννητριών από την περιοχή του Μουζακίου στον Τύμπανο της Αργιθέας όπου και θα εγκατασταθούν.

Τα συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα θα ισχύσουν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στα επίμαχα σημεία του οδικού δικτύου.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Γόμφων έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Από τα όρια εδαφικής αρμοδιότητας του Α.Τ. Μουζακίου στην Επαρχιακή Οδό Μουζακίου – Λαζαρίνας έως τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Γ) Από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι έως το υπο κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ :

Α) Κατά την είσοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών στον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι.

Β) Κατά την έξοδο των συρμών μεταφοράς ανεμογεννητριών από τον εργοταξιακό χώρο της ΤΕΡΝΑ στο Μουζάκι και κίνηση με αντιδρόμηση μήκους 100 μέτρων περίπου προς το υπό κατασκευή αιολικό πάρκο στην θέση «Τύμπανος» της Τ.Κ. Οξυάς.

  1. Οι ημερομηνίες, οι ώρες διέλευσης και τα δρομολόγια που θα πραγματοποιηθούν οι ανωτέρω διακοπές κυκλοφορίας και οι ρυθμίσεις κυκλοφορίας είναι οι κάτωθι :

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΛΗΘΟΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΩΡΕΣ
Παρασκευή

22-07

2 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 07.30-12.00
Δευτέρα

25-07

5 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Τρίτη

26-07

5 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Τετάρτη

27-07

5 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Πέμπτη 28-07 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, 13.00-17.00

 

    Θέση «Τύμπανος»  
Δευτέρα 01 -08 5 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Τρίτη 02-08 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Τετάρτη 03-08 5 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Πέμπτη 04-08 5 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Δευτέρα 08-08 4 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Τρίτη 09-08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Τετάρτη 10-08 4 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Πέμπτη 11 -08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Τετάρτη 17-08 4 Επ. Οδός Γομφων – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος»
Πέμπτη 18-08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Δευτέρα 22-08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Τετάρτη 24-08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00
Δευτέρα 29-08 3 Επ. Οδός Λαζαρίνας – Μουζακίου, Μουζάκι, Θέση «Τύμπανος» 13.00-17.00

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ