Ανακοίνωση του Κέντρου Κοινότητας που αφορά τους λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) (πρώην ΚΕΑ)

Ανακοινώνεται, προς ενημέρωση των δημοτών του Δήμου Αργιθέας, ότι τους μήνες Μάιο, Ιούνιο και Ιούλιο θα ξεκινήσει η σταδιακή επανυποβολή των αιτήσεων χορήγησης του ΕΕΕ.

     Συγκεκριμένα:  Όσοι δικαιούχοι έπρεπε αρχικά να επανυποβάλλουν αίτηση χορήγησης ΕΕΕ τον μήνα Μάρτιο οφείλουν να επανυποβάλλουν τον μήνα Μάιο.

     Όσοι έπρεπε τον Απρίλιο και τον Ιούνιο, οφείλουν να επανυποβάλλουν τον Ιούνιο, και όσοι τον Μάιο και τον Ιούλιο τον μήνα Ιούλιο.

 

Μήνας αρχικής Επανυποβολής

 

Μήνας Επανυποβολής

 

Μάρτιος 2020

 

Μάιος 2020

Απρίλιος 2020

 

Ιούνιος 2020

Ιούνιος 2020

 

Ιούνιος 2020

Μάιος 2020

 

Ιούλιος 2020

Ιούλιος 2020

 

Ιούλιος 2020

 

Όσοι έχουν υποβάλλει τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο νέες αιτήσεις αυτές θα ισχύουν κανονικά.

 

Η σχετική ανακοίνωση σε μορφή PDF.