Αιτήσεις για διενέργεια αυτοψίας στα κτίρια που επλήγησαν από το σεισμό της 6/2/2020 στην Αργιθέα

Παρακαλούνται οι δημότες των οποίων τα κτίρια επλήγησαν από το σεισμό της 6/2/2020 να υποβάλλουν αίτηση για διενέργεια αυτοψίας το συντομότερο δυνατό.

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν από το Δήμο Αργιθέας στην αρμόδια Αρχή Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών – Γενική Γραμματεία Υποδομών- Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ)» η οποία θα διενεργήσει την αυτοψία. 

Πληροφορίες για τις αιτήσεις στα τηλέφωνα: 24453550402-2445350421

 

Το έντυπο αίτησης αυτοψίας σε μορφή PDF.