Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021 και ώρα 12:00 π.μ. θα συνεδριάσει δια περιφοράς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας.

Παρακάτω ο πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Θέμα:  1ο 9η Τροποποίηση  προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021, τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.
Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Στεργίου Ανδρέα
Θέμα:  2ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα του κ. Καψάλη Δημήτριο του Παναγιώτη     για χορήγηση βεβαίωσης.
     Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τσιατσιάνης Ηλίας