Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 20 Αυγούστου 2021

Δια περιφοράς θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 20 Αυγούστου και ώρα 11:00 π.μ.

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

Θέμα:  1ο Εισήγηση για 9η τροποποίηση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού  έτους 2021
Θέμα:  2ο Παράταση εργολαβίας «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες στην Τ. Κ. Λεοντίτου»
Θέμα:  3ο Παροχή Υπηρεσιών Βασικού Μελετητή για το έργο: «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΛΕΟΝΤΙΤΟ»
Θέμα:  4ο Έγκριση της μελέτης – καθορισμός και έγκριση όρων δημοπράτησης – συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Διανοίξεις δρόμων στην Τ.Κ. Ανθηρού», προϋπολογισμού 74.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
Θέμα:  5ο Κατανομή ανθρωποωρών σε θέσεις προσωπικού Ι_ΟΧ καθαριστριών σχολικών μονάδων μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης
Θέμα:  6ο Έγκριση χρηματοδότησης από το Δήμο της διαφοράς εσόδων – εξόδων σύμφωνα με το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ. για το οικονομικό έτους 2021.
Θέμα:  7ο Έγκριση της αριθμ. 12 / 2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ.) περί έγκριση οικονομικών καταστάσεων (ισολογισμός και αποτελέσματα χρήσης) για το οικ έτος 2020.
Θέμα:  8ο Έγκριση της αριθμ. 13 / 2021 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΙΘΕΑΣ (ΔΗ.ΚΕ.ΑΡ.) περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού για το οικ. έτος 2021.