Ξεκίνησαν  οι  αιτήσεις  για  τις  13  θέσεις  στο Δήμο Αργιθέας του  νέου  Προγράμματος  Κοινωφελούς Εργασίας

Ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου η  ηλεκτρονική  υποβολή  αιτήσεων  για  το  Πρόγραμμα  «Προώθηση της  απασχόλησης  μέσω  Προγραμμάτων  Κοινωφελούς  Χαρακτήρα  για  25.000  άτομα σε   Δήμους,   Περιφέρειες,   Κέντρα   Κοινωνικής   Πρόνοιας   Περιφερειών   (ΚΚΠΠ)/ συναφείς  φορείς,  Υπηρεσίες  Υπουργείων  και  άλλων  φορέων»  οκτάμηνης  διάρκειας, με  τη  δημοσίευση  της  σχετικής  πρόσκλησης  από  τον  ΟΑΕΔ  και  την  ανάρτησή  της στον   διαδικτυακό   τόπο   του   Οργανισμού   (www.oaed.gr).

Το   πρόγραμμα απευθύνεται  στους  εγγεγραμμένους  στο  Μητρώο  του  ΟΑΕΔ  ανέργους  που  πληρούν τις   ειδικότερες   προϋποθέσεις   συμμετοχής   που   αναφέρονται   στη   σχετική πρόσκληση.

Η  προθεσμία  υποβολής  των  αιτήσεων  ξεκίνησε την Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου και λήγει  την  Παρασκευή  18  Μαρτίου.

Για το Δήμο Αργιθέας  προκηρύσσονται οι εξής 13 θέσεις:

ΥΕ Βοηθητικών Εργασιών Καθαριότητας:  4 θέσεις

ΥΕ Βοηθητικό Προσωπικό Οικοδομικών Εργασιών:  2 θέσεις

ΔΕ Διοικητικού: 2 θέσεις

ΔΕ οδηγών Γ΄ ή Δ΄ κατηγορίας:  2 θέσεις

ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών:  1 θέση

ΤΕ Διοικητικού/Οικονομικού:  2 θέσεις

Η  υποβολή  αιτήσεων  από  τους  ενδιαφερομένους  γίνεται  μέσω  της  Ενιαίας Ψηφιακής  Πύλης  του  Δημοσίου   gov.gr  (https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kaiasphalise/apozemiose is-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera).

Επίσης  μπορούν  να  υποβάλουν  ηλεκτρονική  αίτηση  και  στον  διαδικτυακό  τόπο  του ΟΑΕΔ  www.oaed.gr,  χρησιμοποιώντας  το  σχετικό  πεδίο  καταχώρισης  ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Γραφείο Τύπου Δήμου Αργιθέας