Χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς 04-07-2020

Διαβίβαση Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς

ΣΧΕΤ.: Η υπ’ αριθ. 3702/21-05-2020 Εγκύκλιος Δνσης Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της Γ.Γ.Π.Π.

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα, το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδόθηκε την Παρασκευή 03-07-2020 και ισχύει για το Σάββατο 04-07-2020, για ενημέρωση και τυχόν δικές σας ενέργειες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σας.

Ακριβές Αντίγραφο

-Ο-

Aξιωματικός Επιχειρήσεων Κ.Ε.Π.Π.

 

 

 

                    Νικόλαος Γεντέκος

Αστυνομικός Διευθυντής

 

 

-Ο-

 Διοικητής

Σπυρίδων Αθ. Πέτρου

Υποστράτηγος Π.Σ.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1-7 Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Aποκεντρωμένων Διοικήσεων όλης της χώρας * 

* Ενημέρωση Δήμων

8-20 Αυτοτελείς Διευθύνσεις Πολιτικής Προστασίας Περιφερειών όλης της χώρας **

**Ενημέρωση Αντιπεριφερειαρχών και Τμημάτων       Πολιτικής Προστασίας των Π.Ε.

21.  Υ.ΕΘ.Α./Γ.Ε.ΕΘ.Α/ΕΘΚΕΠΙΧ

αποστολή με email (FAX: 210-6469828)

22.  ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ

αποστολή με email (FAX: 213-1527970)

23.  ΕΛ.ΑΣ./Α.Ε.Α/Δ.Γ.Α

αποστολή με email (FAX: 213-1527709)

24.  Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./199-ΣΕΚΥΠΣ

αποστολή με email (FAX: 210-6828382)

25.  Π.Σ./E.Σ.Κ.Ε./Σ.ΚΕ.Δ.

αποστολή με email 

25.  Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.ΛΣ-ΕΛ-ΑΚΤ/ΚΕΠΙΧ

αποστολή με email (FAX: 210-4633096)

27.  Υ.Υ./Ε.Κ.Α.Β./Κ.ΕΠ.Υ.

αποστολή με email (FAX: 210-6823625 – 98)

28.  Υ.Υ./Ε.Κ.Α.Β.

αποστολή με email (FAX: 213-2143254 – 22)

29.  Υ.ΕΘ.Α./Ε.Μ.Υ.

αποστολή με email 

30.  Ε.Ε.Σ.Σ.Τ.Υ/Π.Σ.Ε.Α

αποστολή με email (FAX: 210-5246663)

31.  ΔΕΗ Α.Ε./Δνση Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

αποστολή με email (FAX: 210-5221167)

32.  ΑΔΜΗΕ Α.Ε /Ε.Κ.Ε.Ε.

FAX: 210-6220730 & 210-5192324

33.  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Κ.Π.Δ.

αποστολή με email (FAX: 210-9235735)

34.  ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε./Τ.Α.Λ.Δ.

αποστολή με email (FAX: 210-8233530)

35.  Ο.Σ.Ε/Π.Σ.Ε.Α

FAX: 210-5248657

36.  Ο.Σ.Ε/ΤΡΥΔΙΚ/ΥΣΚ/ΔΚ

FAX: 210-5222535

37.  Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας /                                

       Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

 

αποστολή με email

38. ΥΠ.Υ.ΜΕ/Γ.Γ. Υποδομών/ΛΣΕΣΥΣΠ-Δ17

αποστολή με email (FAX: 210-6927640)

39. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε

αποστολή με email (FAX: 2310-475936)


ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

     – Γραφείο Υπουργού

     – Γραφείο Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων

     – Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης

                                  (FAX: 210-6917944,

αποστολή με email           210-6912339)

αποστολή με email (FAX: 210-3248122)

αποστολή με email (FAX: 6915388)

 2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 210-6598732)

 3. Υπουργείο Υγείας

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 210-5239101)

 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 213-1513701)

 5. Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 210-8201405)

 6. Υπουργείο Εσωτερικών

     Γραφείο Υπουργού

                                  (FAX: 213-1364401,

αποστολή με email           210-3641048)

 7. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 210-6508085)

 8. Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

     Γραφείο Υπουργού

 

αποστολή με email (FAX: 210-4220767)

 9. Προεδρία της Κυβέρνησης

     Γραφείο Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης

 

αποστολή με email 

10. Γ.Γ.Π.Π./Δνση Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

αποστολή με email 

 

Η σχετική ανακοίνωση σε μορφή PDF.

Ο χάρτης (Χ.1) σε μορφή PDF.

Ο χάρτης (Χ.2) σε μορφή PDF.