Τουρκοκρατία

Οι Τούρκοι σαν ήλθαν στη Θεσσαλία το 1413 μ.Χ, σκλάβωσαν και την περιοχή της Αργιθέας. Τουρκικές οικογένειες εγκαταστάθηκαν στη Βατσινιά κατέγραψαν όλα σχεδόν τα χωριά της Αθαμανίας και τα έγραψαν στους φορολογικούς τους καταλόγους. Σχεδόν όλα τα σημερινά χωριά υπήρχαν από τότε και τα υπήγαγαν στο Βιλαέτι των Αγράφων με έδρα το χωριό Άγραφα. Η φορολογία όλων των Αγράφων ήταν πολύ μικρή έναντι του Βιλαετιού του Φαναρίου, που είχε όλα τα πλούσια χωριά του θεσσαλικού κάμπου.

 

Οι Τούρκοι σαν κυρίεψαν τη Θεσσαλία το 1422 λίγα χρόνια πριν την πτώση της Βασιλεύουσας χώρισαν την περιοχή της Καρδίτσας σε δυο Βιλαέτια. Το Ένα με πρωτεύουσα το Φανάρι, που είχε το μεγάλο βυζαντινό κάστρο και δέσποζε σε όλη την περιοχή. Το Φανάρι ήταν πόλη με τέσσερες συνοικίες χριστιανών με 1500 περίπου κατοίκους και μία τουρκική συνοικία με 900 κατοίκους και Τούρκους στρατιώτες. Το άλλο με πρωτεύουσα το χωριό Άγραφα και περιλάμβανε την Ευρυτανία τα Άγραφα και την Αργιθέα.

Το 1454 -1455 οι Τούρκοι κάνουν γενική απογραφή του πληθυσμού, για να ρυθμίσουν τα φορολογικά τους έσοδα. Μια Τουρκάλα αρχαιολόγος βρήκε τον τόμο με τα στοιχεία της απογραφής στη Θεσσαλίας έδωσε στον Διευθυντή του περιοδικού ΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΠΟ κ. Κώστα Σπανό και ο οποίος άφησε τα στοιχεία της δυτικής Θεσσαλία στα Γενικά Αρχεία Καρδίτσας κι εμείς πήραμε τα στοιχεία των χωριών της Αργιθέας που καταγράφτηκαν τότε. Αυτά είναι:

MUZAΚ=MOYZAΚl Οικογένειες χριστιανών 38, χήρες 3, Φόρος= 1.625 άσπρα.
(Τότε οι Τούρκοι φορολογούσαν όλα τα προϊόντα κάθε οικογένεια, τους ανύπαντρους και τις χήρες και κεφαλικό φόρο σε κάθε χριστιανό. Οι Τούρκοι πλήρωναν φόρο μόνο για τα εισοδήματά τους).

VACINA=BATΣINIA Οικογένειες Χριστιανών 54, ανύπαντροι 22, χήρες 5 φόρος= 2.953 άσπρα. Οικογένειες Τούρκων 164, ανύπαντρα 22, χήρες 14, φόρος=8.612 άσπρα. Ήταν Τιμάρι του Μουσαφά Μούσα

PETRIL= PETRILIA Οικογένειες χριστ. 277, ανύπαντροι 22, χήρες 12 φόρος= 6.652 άσπρα 

VOKOPOLISI = ΦΟΥΝΤΩΤΟ. Οικογένειες χριστ. 27 ανύπαντροι 5, χήρες 3, φόρος= 948 άσπρα 
Τούρκοι οικογε. 67, κληρικοί 2, ανύπαντροι 11, χήρες 7, φόρος =2.425 άσπρα Τιμάρι Μουχαμέτ Βελέντί

LENDID=ΛENTITO Οικογένειες χριστ. 40, Ανύπαντροι 6, Χήρες 4 Φόρος = 1477 άσπρα

ΑSLΑΤΙΝΑ=ΣΚΛΑΤΑΙΝΑ=ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑ. Οικογένaες χριστ. 20, χήρες 6. Φόρος= 1.224 άσπρα. Τούρκοι κληρικοί 3, οικογένειες Τούρκων 83, ανύπαντροι 18, χήρες 17. Φόρος =5.242 άσπρα

VIRANYΑΝΑ =ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ (ΜΙΚΡΑ) οικογένειες 62 ανύπαντροι 8. φόρος 2.563 = άσπρα 

RAHOVICE = ΡΟΓΓΙΑ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ οικογένειες 13 ανύπαντροι 3 φόρος = 563 άσπρα. (Πιθανόν, γιατί ηχητικά το όνομα ταιριάζει,  να πρόκειται για τη ΡΑΧΩΒΙΤΣΑ – Α΄ ΜΑΡΑΘΟ).

MARADΟ=ΜΑΡΑΘΟΣ. Οικογένειες 7, φόρος =297 άσπρα 

GYRIMIANA=ΓPIMΠIANA. Οικογένειες 62, ανύπαντροι 8, φόρος =2.563 άσπρα 

NHIORI=NEOXΩPIA ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ. Οικογένειες 15 ανύπαντροι 1, χήρα 1 φόρος =573 άσπρα

ARYIRI=APΓYPI Οικογένειες 35, Ανύπαντρα 4, Χήρες 2, Φόρος = 1.469 άσπρα

LASKOVA=ΛIAΣΚOBO= ΠΕΤΡΩΤΟ. Οικογένειες 16, ανύπαντροι 2, χήρα 1 φόρος  = 794 άσπρα

BOKOVIC=MΠOKOBITΣA= ΑΝΘΗΡΟ. Οικογένειες 60 ανύπαντροι 13 χήρες 2, φόρος = 2.146 άσπρα

MUJILO = ΜΙΖΙΛΟ =ΔΡΟΣΑΤΟ. Οικογένειες 37, ανύπαντρα 10 ,χήρες 2, φόρoς = 1.319 άσπρα

KOMORYΑΝΑ = ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ. Οικογένειες 50, ανύπαντροι 5 χήρες 1 φόρoς = 1.776 άσπρα

ISTIFNYADA = ΣΊΈΦΑΝΙΑΔΑ. Οικογένειες 42, ανυπαντροι 6, χηρες 2 φόρoς = 1.776 άσπρα. Τιμάριο Μουχαμέτ Σάτο

SUPIRIL = ΣΠΙΡΕΛ = ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ: Οικογένειες 33 φόρoς= 1.795 άσπρα

TRIZOL= ΤΡΙΖΟΛ= ΚΑΡΥΑ Οικογένειες 8 φόρος =245 άσπρα

MASOVUNI= ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ Οικογένειες 13 φόρος =806 άσπρα

ZIRIC =ΖΙΡΕΤΣΙ= ΚPYOΠlΠΉ Οικογένειες 30 φόρος = 1410 άσπρα 

VΟΝΙSΤΑ=ΒΟΥΝΙΣΤΑ=ΝΕΒΡΟΒΟΥΝΙΣΤΑ=ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΣ. Οικογένειες 76, ανύπαντροι 32, χήρες 10, φόρος =3.421 άσπρα

SAM =ΣΙΑΜ = ΟΞΙΑ οικογένειες 23 φόρος =950 άσπρα 

ROPOSO =ΡΩΠΟΤΟ (ΤΩΡΑΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ)

ΚΑΝΑΖΟΝΙ (ΊΣΩΣ ΤΟ ΚΝΙΣΟΒΟ )= ΑΡΠΘΕΑ. Οικογένaες 18 χήρα 1 φόρος 831 άσπρα

ΑYOLIC ΑΗ ΛΙΑΣ (Μεταξύ Δρακότρυπας και Αργιθέας) με χριστιανικές ακογένειες 24, 
ανύπαντρους15, μία χήρα φόρος =189 άσπρα.Τούρκικες οικογένειες 195 με 4 κληρικούς, ανύπαντρους 55 χήρες 6 και φόρο= 7.591 άσπρα.

Υπάρχουν ακόμη στη περιοχή χωριά που δεν ταιριάζουν τα εξής: PILISIO – ULAS- ISPALIA- ΚATOS- ΖΙΗΝΙΗ ΖΑΡΑΝΤΙ- ΚASTANYANI

Το KATOS ταυτοποιείται με το ΚΑΤΟΥΣΙ

Μετά το 1525 κατά την παράδοση και αμφιλεγόμενες ιστορικές πληροφορίες οι Τούρκοι υπογράφουν τη συνθήκη του Ταμασίου με τους Αγραφιώτες και αποσύρονται από τα σκληροτράχηλα Άγραφα και Αργιθέα και εγκαταλείπουν Δόλοπες και Αθαμάνες αρκεί να τους πληρώνουν 50.000 γρόσια κάθε χρόνο. Ένα τραπεζιάτικο δημοτικό τραγούδι λέγει: «Σε σας γερόντοι απ’ τα Άγραφα σε σας κουτσαμπασήδες, γρήγορα το μουρασαλε, γιατί σας καίμε τα χωριά από την Οξιά και κάτω.

Το 1830 οι Τούρκοι ξαναέρχονται στη χώρα των Αθαμάνων μέχρι την απελευθέρωση της Θεσσαλίας και της Αργιθέας το 1881.

(Από την εισήγηση του Αντώνη Ηλ. Αντωνίου στο ιστορικό συνέδριο Λεοντίτου)