Τα εκλογικά τμήματα της Αργιθέας στις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019

Καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας της Εκλογικής Περιφέρειας Νομού Καρδίτσας των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 και των Ευρωεκλογών της 26ης Μαΐου 2019.

 ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις

α. του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87) όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις των ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης …. και άλλες διατάξεις» (Α’ 133) και του ν.4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας …Λοιπές διατάξεις» (Α’ 50).

β. Των άρθρων 27 και 51- 55 του Π. Δ/τος 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την εκλογή Βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α/15-3-2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

γ. του άρθρου 9 του ν. 4255/2019 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α’ 89).

δ. του Π.Δ 38/24-04-2019 (ΦΕΚ 64 Α’) «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το οποίο προκηρύχθηκαν οι Ευρωεκλογές για την Κυριακή 26ης Μαΐου 2019.

  1. Την αριθμ. 29745/18.04.2019 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Β’ 1366) «Διεξαγωγή εκλογικών διαδικασιών στα εκλογικά τμήματα, ψηφοφορία αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής και γραμματείς εφορευτικών επιτροπών κατά τις εκλογές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019».
  2. την Εγκύκλιο 21 (αριθμ. 30309/29.04.2019) του Υπουργείου Εσωτερικών «Εκλογικοί κατάλογοι, καθορισμός εκλογικών τμημάτων και καταστημάτων ψηφοφορίας για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των περιφερειακών, δημοτικών και κοινοτικών εκλογών της 26ης Μαΐου καθώς και των επαναληπτικών της 2ας Ιουνίου 2019».
  3. Τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του Π.Δ. 26/2012,
  4. Τις μεταξύ των Δήμων των Κοινοτήτων και των συνοικισμών αποστάσεις και τις υπάρχουσες σήμερα συγκοινωνιακές συνθήκες καθώς και τον αριθμό των εγγεγραμμένων εκλογέων στους Κωδικοποιημένους Εκλογικούς Καταλόγους και στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτούς του άρθρου 27 του Π.Δ 26/2012.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε τα εκλογικά τμήματα και καταστήματα ψηφοφορίας της περιφέρειας του Νομού Καρδίτσας για τη διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, των επαναληπτικών αυτών της 2ας Ιουνίου 2019 (όπου αυτές διενεργηθούν) και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Μαΐου 2019 και κατανέμουμε σ’ αυτά για ψηφοφορία τους εκλογείς
του Νομού ως εξής :

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ & ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Α/Α

ΕΚΛΟΓΙ

ΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ

ΤΟΣ

ΔΗΜΟΣ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΟ

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΕΚΛΟΓΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

 

 

1A

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΒΛΑΣΙ

Από : ΑΚΡΙΒΟΥ – ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΧΑΡΧΑΡΕΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΛΑΣΙΟΥ 43060 ΒΛΑΣΙ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΒΛΑΣΙ

Από : ΑΚΡΙΒΟΥ – ΑΡΓΥΡΩ
Εως : ΧΑΡΧΑΡΕΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΒΛΑΣΙΟΥ 43060 ΒΛΑΣΙ

2

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΔΡΟΣΑΤΟ

Από : ΒΑΣΙΛΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ – ΣΤΥΛΙΑΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΡΟΣΑΤΟΥ 43060 ΔΡΟΣΑΤΟ

3

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΑ

Από:ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ – ΛΑΖΑΡΟΣ
Εως : ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ 43060
ΚΟΥΜΠΟΥΡΙΑΝΩΝ

4

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΛΕΟΝΤΙΤΟ

Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ – ΑΣΗΜΙΝΑ
Εως : ΧΑΙΝΤΟΥΤΗΣ –
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΛΕΟΝΤΙΤΟ 43060 ΛΕΟΝΤΙΤΟ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

α) Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Εως : ΚΑΜΠΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από : ΑΛΑΜΑΝΤΑΡΙΩΤΟΥ –
ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Εως : ΚΑΜΠΑΣ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από : ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Εως : ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από : ΚΑΜΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Εως : ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από:ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΔΕΣΠΩ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ, 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ
(ΚΕΠ)

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΙΛΟ

Από:ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Εως : ΧΡΗΣΤΟΥ – ΔΕΣΠΩ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΠΕΤΡΙΛΟΥ 43060 ΠΕΤΡΙΛΟ
(ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ)

8

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ

Από : ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ – ΑΝΔΡΙΑΝΑ
Εως:ΧΟΛΕΒΑΣ- ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 43060
ΠΕΤΡΟΧΩΡΙ

9

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑ

Από:ΑΝΤΩΝΙΟΥ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΨΕΥΤΗΣ – ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ 43060
ΣΤΕΦΑΝΙΑΔΑΣ

10

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΦΟΥΝΤΩΤΟ

Από : ΒΑΣΙΛΟΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Εως : ΨΑΡΡΗ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΦΟΥΝΤΩΤΟΥ 43060
ΦΟΥΝΤΩΤΟ

11A

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

α) Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΧΡΙΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΗΡΟΎ 43060 ΑΝΘΗΡΟ

11Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

Από : ΑΓΓΕΛΑΚΗ – ΕΙΡΗΝΗ
Εως : ΚΟΥΤΣΟΧΡΙΣΤΟΥ –
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΗΡΟΎ 43060 ΑΝΘΗΡΟ

12Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

Από:ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ-
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΨΥΡΡΑ- ΑΡΕΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΗΡΟΎ 43060 ΑΝΘΗΡΟ

12Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

Από : ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗ-
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
Εως : ΨΥΡΡΑ- ΑΡΕΤΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΝΘΗΡΟΎ 43060 ΑΝΘΗΡΟ

 

13

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΝΘΗΡΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

Από : ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗ – ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΕΛΕΝΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΝΘΗΡΟΥ
43060 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΑΝΘΗΡΟΥ

14Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ 43060ΑΡΓΙΘΕΑΣ

14Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΧΑΣΙΩΤΗ – ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΙΘΕΑΣ 43060ΑΡΓΙΘΕΑΣ

15Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΒΗΣΣΑΡΙΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 43060
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

15Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Από : ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ – ΒΗΣΣΑΡΙΑ
Εως : ΤΣΙΝΤΖΟΣ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 43060
ΕΛΛΗΝΙΚΑ

16

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΘΕΡΙΝΟ

Από : ΑΛΕΞΙΟΥ – ΚΑΣΣΙΑΝΗ
Εως : ΦΡΥΔΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΗ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΘΕΡΙΝΟΥ 43060 ΘΕΡΙΝΟ

17

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΛΗΚΩΜΗ

α) Από : ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ –
ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Εως:ΦΩΤΟΥ- ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
β) Όλοι οι Κοινοτικοί Εκλονείς

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΛΗ
ΚΩΜΗΣ 43060 ΚΑΛΗ ΚΩΜΗ

18Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΥΑ

Από : ΑΙΝΑΛΑΚΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΥΑΣ 43060 ΚΑΡΥΑ

18Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΚΑΡΥΑ

Από : ΑΙΝΑΛΑΚΗ – ΝΕΚΤΑΡΙΑ
Εως : ΧΥΤΑΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΚΑΡΥΑΣ 43060 ΚΑΡΥΑ

19

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

Από : ΑΡΜΥΡΙΩΤΗ –
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Εως : ΧΑΤΖΙΚΟΥ – ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ 43060
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ

20Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ 43060 ΠΕΤΡΩΤΟ

20 Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΠΕΤΡΩΤΟ

Από : ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ – ΜΑΡΙΑ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ – ΣΟΦΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΕΤΡΩΤΟΥ 43060 ΠΕΤΡΩΤΟ

21

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΑΡΓΥΡΙΩΝ

Από:ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ –
ΓΕΩΡΓΙΑ

Εως : ΦΑΡΜΑΚΗ – ΠΑΡΘΕΝΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ 43060 ΑΡΓΥΡΙ

22Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΑΓΟΡΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ – ΕΥΤΕΡΠΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43060 ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ

22 Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΑΓΟΡΗ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Εως : ΜΩΡΑΙΤΙΝΗ – ΕΥΤΕΡΠΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43060 ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ

23Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΝΑΚΟΣ – ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43060 ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ

23 Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

Από : ΝΑΚΟΣ – ΑΝΕΣΤΗΣ
Εως : ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ –
ΕΥΘΑΛΙΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ
43060 ΒΡΑΓΚΙΑΝΑ

24

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ

ΓΡΥΜΠΙΑΝΩΝ

Από : ΑΝΩΓΙΑΤΗ – ΑΓΛΑΪΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ – ΒΙΚΤΩΡΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 43060
ΓΡΥΜΠΙΑΝΑ

25Α

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΝ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 43060
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ

25 Β

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΝ

Από : ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Εως : ΨΥΛΛΙΑ – ΜΑΡΙΑ

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ 43060
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙ

26

ΑΡΓΙΘΕΑΣ

ΑΧΕΛΩΟΥ

ΜΑΡΑΘΟΣ

α) Από : ΑΣΤΡΙΤΗ – ΙΟΥΛΙΑ
Εως : ΧΑΝΤΖΗ – ΑΘΑΝΑΣΙΑ
β) Όλοι οι Ετεροδημότες

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΜΑΡΑΘΟΥ 43060 ΜΑΡΑΘΟΣ

 

 

 

 

 

 

Τα Εκλογικά Τμήματα της Αργιθέας

Τα Εκλογικά Τμήματα του Νομού Καρδίτσας