Τα δώρα της δύσης στον Τύμπανο, στο πιο δύσκολο πέρασμα της Θεσσαλίας