Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αργιθέας την Τρίτη 11 Απριλίου και ώρα 14:00

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις   11-4-2017  ημέρα  Τρίτη     και ώρα 14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

                                                                                    

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 11-4-2017 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.     1544  /7-4-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Θέμα:  1ο

3η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2017 – τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και αποδοχή πιστώσεων.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  2ο

Αποδοχή  πίστωσης 60.000,00€ για την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών από θεομηνίες – αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  3ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί καθορισμού τρόπου εκτέλεσης εργασιών, προμηθειών, έργων, μελετών  για το οικονομικό έτος 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης Β2΄ στάδιο μελέτης ΣΧΟΟΑΠ  τέως  Κοιν. Ανατολικής Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  5ο

 Συζήτηση και λήψη απόφασης περί αλλαγής τίτλου του έργου “Αποκατάσταση υδρομαστεύσεων και δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Αργιθέας στον ορθό τίτλο “Συντήρηση και επισκευή  εσωτερικού δικτύου ύδρευσης και συντήρηση Δεξαμενών  στην Δ. Ε. Αργιθέας” και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης της μελέτης «Προμήθεια εκσκαφέα φορτωτή» (ΚΑ:30-7131.02) ποσού 120.000,00€.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί έγκρισης και παραλαβής της μελέτης με τίτλο: «Τοπογραφική αποτύπωση σχολικών οικοπέδων στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Αργιθέας».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  9ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού άρδευσης Τοπικών  Κοινοτήτων Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  10ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού καθαριότητας Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  11ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για κατάρτιση και ψήφιση κανονισμού ύδρευσης  Δήμου Αργιθέας.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Καραγεώργος Αθανάσιος

Θέμα:  12ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης για την A΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής του αφορά την υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου οικ. έτους 2017.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα:  13ο

Συζήτηση και λήψη  απόφαση αποδοχής της  αριθ. 1/2017 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Αργυρίου – Αποδοχή πιστώσεων από έσοδα ΑΠΕ – αναμ/ση πρ/σμού και τεχνικού προγράμματος οικον. έτους 2017.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα: 14ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού  κατά ένα στύλο στην Πράβα Καταφυλλίου προς οικία Κολομπορδάνη Δημήτρη».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα: 15ο

Περί συζήτηση και λήψη απόφασης:  α. δεκτικότητα Κ.Α. για εντάλματα προπληρωμής.

β.  Έγκριση και ανάθεση εκτέλεσης  του έργου « Συμπλήρωση ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ανθηρού στον οικισμό « ΠΟΤΑΜΙΑ».

Εισηγητής

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης Γεώργιος

Θέμα: 16ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για επόμενη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στα Βραγκιανά – Δ.Ε. Αχελώου και μεθεπόμενη στην Τ.Κ. Πετρίλου Δ.Ε. Ανατ. Αργιθέας, άρθρο 67 παρ. 10 Ν. 3852/2010.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα: 17ο

Συζήτηση και λήψη απόφαση για απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, κατ΄ άρθρο 217 Δ.Κ.Κ., ως ισχύει, προτάσεις, ορισμός ημερομηνίας.

Εισηγητής

Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Παπακώστας Δημήτρης

 

 

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Καρανίκας

Βασίλειος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF