Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ»

Συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΜΚΕ «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ» την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 20:00, σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου KAZARMA του δήμου Λίμνης Πλαστήρα με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 ΘΕΜΑ 1ο: Παρουσίαση οικονομικού απολογισμού του Δικτύου για το έτος 2018 και έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο: Ενημέρωση για την έναρξη συνεργασίας και την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες.

ΘΕΜΑ 3o: Καθορισμός τόπου και ημερομηνίας διεξαγωγής της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Δικτύου 2019.

ΘΕΜΑ 4ο: Προσδιορισμός θεματολογίας της Γενικής Συνέλευσης.

ΘΕΜΑ 5o: Ενημέρωση σχετικά με την αποστολή αντιπροσωπίας του Δικτύου στις Βρυξέλες τον Φεβρουάριο 2019 και έγκριση των εξόδων ταξιδιού.

ΘΕΜΑ 6o: Ενημέρωση για τη συμμετοχή σε δύο προτάσεις που υποβλήθηκαν στο μέτρο 16.1 του Π.Α.Α.

ΘΕΜΑ 7o: Διάφορα θέματα

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF