Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 11:00 στο Ανθηρό για εκλογή Προεδρείου και Οικονομικής Επιτροπής

Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημοτικό κατάστημα (Ταχ. Διεύθυνση: Ανθηρό – Τ.Κ. 43060) στις 08-09-2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 11:00 π.μ., ώστε να διεξαχθεί η προβλεπόμενη από τα άρθρα 64 και 74 του Ν. 3852/ 2010 εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο προεδρεύων σύμβουλος

Χαράλαμπος Πούλιος

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

ΠΟΥΛΙΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΑΣ

ΗΛΙΑΣ

ΚΩΦΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΡΛΟΥ

ΟΛΓΑ

ΤΣΙΑΤΣΙΑΝΗΣ

ΗΛΙΑΣ

ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΧΑΣΙΩΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΝΑΒΟΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΚΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΚΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΒΟΛΑΣ

ΛΑΜΠΡΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF