Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αργιθέας την Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 14:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67, 69  του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν  που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  στις  26-2-2018  ημέρα Δευτέρα    και ώρα    14:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ 26-2-2018 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 659 / 22-2-2018  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

    Θέμα:       1ο

2η Τροποποίηση πρ/σμού   του Δήμου οικονομικού  έτους 2018 τροποποίηση τεχνικού προγράμματος   και αποδοχή πιστώσεων.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

    Θέμα:       2ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών στο Δήμο Αργιθέας.

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:    3ο

Έγκριση απολογισμού « Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Αργιθέας» οικονομικού έτους 2017».

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  4ο

Αποδοχή  και κατανομή πίστωσης  6.380,00 € και απόδοση  στην Ενιαία  Σχολική Επιτροπή Δήμου Αργιθέας, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των Σχολείων έτους 2018 ( Α΄ Κατανομή).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς  Γεώργιος

Θέμα:  5ο

Προγραμματισμός προσλήψεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου  για το έτος 2018.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

    Θέμα:       6ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την  γνωμοδότηση επί του φακέλου Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (ΣΧΟΑΑΠ) Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας

      Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:   7ο

Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση του  πρωτοκόλλου   προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου (Κατασκευή τεχνικών έργων)του πρώην Δήμου Αχελώου (ΑΜ.216/2008).

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  8ο

Έγκριση προμήθειας  ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ (4Χ4) από το ελεύθερο εμπόριο για την μεταφορά προσωπικού, χειριστών μηχανημάτων, για τις ανάγκες εκτέλεσης εργασιών του Δήμου

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Παλαμάς Γεώργιος

Θέμα:  9ο

  Συζήτηση και λήψη απόφασης για επιχορήγηση  της Δημοτικής  Επιχείρησης του Δήμου  «ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ» για το οικον. έτος 2018  – ψήφιση και απόδοση  πίστωσης  10.000,00 €.

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  10ο

Αντικατάσταση  μέλους Διοικητικού Συμβουλίου ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης  και ορισμός νέου Προέδρου Δ.Σ.  ΔΗ.Κ.Ε.ΑΡ λόγω παραίτησης του Προέδρου. 

Εισηγητής:

Πρόεδρος Δ.Σ. Παπακώστας Δημήτρης

Θέμα:  11ο

Απαγόρευση βοσκής στο δημόσιο δάσος Καρυάς –Πετρωτού-Καλή Κώμης –Ελληνικών.

Εισηγητής:

Αντιδήμαρχος κ. Κατσιάνης  Γεώργιος

 

 

Αποδέκτες Πίνακα Αποδεκτών:

 

Δήμαρχο: κ. Τσιβόλα Λάμπρο

 

 

                        ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                                               ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ                 

      ΔΗΜΟΤΙΚΟΥΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ         ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ          

1.

Αργυρός

Γεώργιος

Ευαγγέλου

Αναστάσιος

2

Τουραλιά

Ζαχαρούλα

Πατσιαούρας

Ηλίας

3.

Τουραλιάς

Νικόλαος

Παναγιώτου

Ηλίας

4.

Ζιώγας

Παναγιώτης

Νάκος

Κων/νος

5.

Στεργίου

Βασίλειος

Καμζέλης

Βασίλειος

6.

Παλαμάς

Γεώργιος

Λαμπέρης

Αθανάσιος

7

Κατσιάνης

Γεώργιος

Καραχάλιος

Δημήτριος

8.

Αρκούδα

Στυλιανή

Ρούπας

Γεώργιος

9.

Σέμπρος

Απόστολος

Παράσχος

Κων/νος

10.

Κωφός

Ιωάννης

Μπαλάνου

Δήμητρα

11.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

Φρύδας

Νικόλαος

12.

Τσιάκαλος

Ιωάννης

Γραββάνης

Δημήτριος

13.

Χασιώτης

Γεώργιος

Ζάγκας

Αθανάσιος

14.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

Νικολάου

Παναγιώτης

15.

Καναβός

Βασίλειος

Θάνος

Γεώργιος

16.

Ραμιώτης

Δημήτριος

Ντζιαχρήστα

Χρυσούλα

17.

Κορλός

Λάμπρος

Γυφτογιάννη

Ελπινίκη

18.

Νασιώκα

Ελένη

Πούπης

Δημήτριος

19.

Σακελλάρης

Γεώργιος

Φλώτσιος

Ιωάννης

20.

Μπαμπάτσικος

Ιωάννης

Μακρυγιάννης

Γεώργιος

Η πρόσκληση σε μορφή PDF