Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αργιθέας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 12:00 στο Ανθηρό

Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπή

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος  στο Ανθηρό  την   28 -02 – 2020 ημέρα  Παρασκευή    και ώρα 12:00 μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 Ο Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΙΣ   28- 02 – 2020  ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ  ΣΤΗ  ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.   524  / 24- 02 – 2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

 

Εισηγητής των θεμάτων: κ. Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος

 

Θέμα:  1ο

Εισήγηση για 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020.

Θέμα:  2ο

Έγκριση ή μη του  πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Ανατολικής Αργιθέας»

Θέμα:  3ο

Έγκριση ή μη του  πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης  του διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Συντήρηση – Βελτίωση Υποδομών Δ.Ε. Αχελώου»

Θέμα:  4ο

Ορισμός δικηγόρου για γνωμοδότηση της αρίθμ. 299 / 2019 απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Λάρισας

Θέμα:  5ο

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά τη συζήτηση της αριθμ ΑΓ 111/2018 αγωγής της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»

Θέμα:  6ο

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Λάρισας κατά τη συζήτηση της αριθμ ΑΓ 112/2018 αγωγής της «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝ. ΠΕ»

Θέμα:  7ο

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας κατά τη συζήτηση της αριθμ κατ. 202/2018 αγωγής.

Θέμα:  8ο

Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Ειρηνοδικείο Καρδίτσας κατά τη συζήτηση της αγωγής του Ζουμπορλή Άγγελου.

 

 

Αποδέκτες Πίνακα διανομής:

ΠΡΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.

Πούλιος

Χαράλαμπος

2.

Τσιατσιάνης

Ηλίας

3.

Γραμμένος

Κωνσταντίνος

4.

Καμπούρης

Δημήτριος

5.

Σακελλάρης

Γεώργιος

6.

Καραγεώργος

Αθανάσιος

 

Σημείωση: Τα τακτικά μέλη σε περίπτωση απουσίας  των από τη συνεδρίαση, με μέριμνά τους, να ειδοποιήσουν εγκαίρως τα αναπληρωματικά μέλη με την σειρά εκλογής των, όπως αυτά αναφέρονται στην πρόσκληση.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη:

1.

Κορλού

Όλγα

2.

Στεργιούλης

Ιωάννης – Γεώργιος

3.

Μπαλατσούκας

Κωνσταντίνος

4.

Τσιβόλας

Λάμπρος

 

Η πρόσκληση σε μορφή PDF.